GDPR


Care sunt drepturile tale?


Drepturile tale conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:


 • Dreptul de retragere a consimțământului


 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale


 • Dreptul de acces asupra datelor


 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete


 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)


 • Dreptul la restricționarea prelucrării


 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator


 • Dreptul de a te opune prelucrării datelor


 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri


 • Dreptul de a te adresa justiției


 • Dreptul de depune o plângere în fața unei Autorități de SupraveghereTe rugăm să reții că:


 • Îți poți retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail/sms sau alt mesaj electronic.


 • Dacă vrei să îți exerciți drepturile, o poți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: contact@pawfectbox.ro


 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, îți vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă te vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției.


 • Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util. • Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să te identificăm, iar tu nu ne furnizezi informații suplimentare pentru a reuși să te identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.